18K Two-Tone Yellow

18K White Gold
18K Two-Tone Yellow
18K Two-Tone Rose

18-Karat White, Yellow or Rose Gold

$10,650.00